Ordförande

Åke Andreasson, ordförande

SJÖMANSKYRKAN I SKAGEN
Vi börjar ett nytt år, 2019, som vi hoppas kommer att bli minst lika bra för oss, som det varit de senaste åren dvs. att inkomster och utgifter går ungefär jämt upp. Siffrorna för 2018 kommer vi att få senare under våren. Men när det gäller 2017, så låg intäkterna på ca 1,1 milj. sv. kr. Hälften är insamlade medel i Sverige; bidrag, kollekter, Skagenkväll på Öckerö, gåvor m.m. och hälften är intäkter i Sjömanskyrkan; servering, gästnätter, konfirmandgrupper, bussresenärer, gåvor m.m. Antal besökare har varit ca 4500. Gästnätterna ökade en hel del, och var ca 1200. Och antal personer på gudstjänster och andakter ökade också till ca 1200.

VIGSLAR

När det gäller vigslarna 2018 (det handlar om juni-september) har vi också detta år haft problem med myndigheterna i Danmark. Det tog mycket lång tid innan vi fick vigselrätten, trots att sjömansprästen Ib ringde, mejlade och skrev en hel del till handläggarna. Vigselrätten kom inte tilloss förrän i mitten av juni. På kort varsel kunde vi ändå få 17 vigslar under sommaren som gick, som Ib och undertecknad har ansvarat för. Vi hoppas att det blir betydligt fler sommaren 2019. Glöm inte att berätta för vänner och bekanta om möjlighet till vigsel i vår fina kyrka. 

SOMMAREN 2018
Under sommaren har Nils-Gunnar Juelsson, Georg Walser, Carl-Gustaf Hallgren, Sven Milltoft, Bosse Christoffersson, Daniel Brattgård, Lasse Svensson, Gunnar Kampe, Eva Östlund, Christer Holmer och förstås Ib Pihlblad arbetat som sjömanspräster/pastorer i Skagen. Vi är mycket tacksamma för deras fina insatser. 
Vår husmor Britta Hansson har tillsammans med Ulrika Karlsson (som också varit husmor, viss tid, under denna säsong), arbetat med ett trettiotal volontärer som bakat, städat, serverat och tagit emot gäster. Och i allt detta goda arbete har också vår ”allt i allo” Gunnel varit mycket engagerad, och hon har också ansvarat för ”Sverigegruppen” som samlats i kyrkan. Vi är väldigt tacksamma för allt detta och hoppas på en fin fortsättning också detta år.

MINNESGÅVOR
Under året som gått har vi fått en del minnesgåvor i samband med begravningar. Det inbringade en stor summa som vi mycket tacksamma för. Det betyder mycket för oss på många sätt. Inte endast ekonomiskt, utan vi ser i detta en stor kärlek till vår kyrka och arbetet i Skagen. 

KRYSSNINGSFARTYG
Under ett par år har vi arbetat med ett projekt tillsammans med Dansk sjömansmission och med bidrag från Göteborgs stift. Det kommer ju numera en hel del stora kryssningsfartyg (denna sommar kom det 41 fartyg) till Skagen under sommarhalvåret och vi inbjuder särskilt besättningsmännen till Sjömanskyrkan.Vi bjuder på fri wi-fi, kaffe och smörgås och samtal. En pastor från sjömansmissionen finns med och det blir många fina samtal och ibland andakter. På varje fartyg finns det flera hundra besättningsmän och 10-20 av dem, kan komma till gemenskapen i kyrkan där vi också delar ut biblar på olika språk. 
Passagerna på fartygen strömmar också ofta in i kyrkorummet där präst/pastor berättar om kyrkan och leder in samtalet, via målningar och bilder, på evangeliet om Jesus.  Och inbjuder förstås också till sångkväll, andakt och gudstjänst.

RENOVERING OCH EXTRA INSAMLINGSARBETE
Som många av er sett har vi renoverat exteriören på kyrkan. Det har varit ett intensivt arbete under våren och sommaren 2018. Man har lagat, fogat och därefter målat vår vackra kyrka, så att den lyser upp hela området. Finansieringen av detta har vår sjömanspräst Ib Pihlblad tillsammans med Dick Höglund, finanschef på Terntank, arbetat intensivt med. Ett stort insamlingsarbete har varit i gång där man vänt sig till olika företag, fartygsredare, hamnverksamheter, banker m.fl. Och hela 641 000 kr har kommit in. Vi vill uttrycka ett stort tack till Ib och Dick och förstås till alla dem som varit så generösa och skänkt bidrag. Detta renoveringsarbete och insamlingsarbete kommer också att fortsätta. 

BASAR I SKAGEN
Vi har haftvår traditionsenliga basar i Sjömanskyrkan i början av december. Gunnel, tillsammans med Sverigegruppen, har hållit i förberedelserna och genomförandet. Många affärer och företag i Skagen har skänkt gåvor och en hel del från Sverige har varit med och arbetat. Basaren inbringade hela 24 000 kr Vi tackar er alla för detta. 

GÅVOR TILL SJÖMANSKYRKAN
Som ni alla vet har vi alltid behov av gåvor till vår kyrka. Sätt in ditt bidrag på BG 689-3101. Stort tack. 

Vi vill också informera om att vi har något vi kallar ”Sjömanskyrkans vänner”.
Där får man en del bra information. 

Skicka din e-post adress till: georg.walser@gmail.com

Åke Andreasson
(Ordförande i styrelsen för Sjömanskyrkan i Skagen)