Vigsel och Dop

Vigslarna ökar i Sjömanskyrkan 

Att gifta sig och låta döpa sina barn i Skagen är mycket populärt.
Vi har numera vigselrätt i Danmark året om.

Välkomna att boka in vigsel och dop!

För mer information kontakta:
Sjömanspräst Ib Pihlblad
telefon +46 31 140 388
mobil: +46 703 066 644
epost: ib.pihlblad@svenskakyrkan.se