Kontakt

Här finns vi:                                  
Karta: Google+

Kontaktpersoner under våren 2021:
Karin Nordmann + 4540 146599, +4524 821429 (mobil)
Jennie Karlsson +4561 652220
Dick Höglund  +46 702 651516  

”Den Svenske Sömandskirke” 
Vestre Strandvej 24 
9990 SKAGEN 
Danmark 
CVR/SE-nummer: 33 62 99 74 
Kyrkan +45 98 44 23 11, +45 24 82 14 29 (då kyrkan är bemannad) 


ADMINISTRATIV ADRESS 
Svenska Sjömanskyrkan i Skagen 
c/o Öckerö församling 
Box 1004 
475 22 Öckerö, Sverige
Organisationsnummer: 802426-6382. 
telefon: +46 31 764 31 50
epost: info@sjomanskyrkan-skagen.org

Stefan Linderås
Ekonom, administrerar Sjömanskyrkan från Öckerö