Kontakt

Här finns vi:                                  
Karta: Google+

Sofia Antonson +45 24 821 429
Karin Nordmann + 45 40 146 599,
Jennie Karlsson +45 61 652 220
Dick Höglund  +46 709 766 428  

”Den Svenske Sömandskirke” 
Vestre Strandvej 24 
9990 SKAGEN 
Danmark 
CVR/SE-nummer: 33 62 99 74 
Kyrkan +45 24 821 429


ADMINISTRATIV ADRESS 
Svenska Sjömanskyrkan i Skagen 
c/o Öckerö församling 
Box 1004 
475 22 Öckerö, Sverige
Organisationsnummer: 802426-6382. 
telefon: +46 31 764 31 50
epost: info@sjomanskyrkan-skagen.org

Stefan Linderås
Ekonom, administrerar Sjömanskyrkan från Öckerö