Gåvor

Svenska Sjömanskyrkan i Skagen drivs genom frivilliga gåvor, det är ingen kyrkoskatt som betalar denna verksamhet. Vi tar gärna emot församlingskollekter. Har du ett hjärta för Sjömanskyrkan i Skagen så föreslå i den församling där du är aktiv att ni tar upp en kollekt till vår verksamhet i Skagen. Det står i Bibeln Predikaren 11:1
”Sänd ditt bröd över vattnet en dag får du det åter”. 

Vi är beroende av människor ”med hjärta”. Det är gåvor från enskilda, donationer, arv, kollekter från församling som är basen för driften.Överskott från café och vandrarhem är en annan viktig inkomst.Genom sina med många tusen besökare per år är Sjömanskyrkan en fin reklamplats för företag.

Bidrag och gåvor kan 
sättas in på:
i Sverige:
Plusgiro 4187-1
Bankgiro 689-3101
Svenskt swish 123 179 1425

i Danmark:
Spar Nord 9015-4575447223
Kreditornummer 874222011
Märk: ”Sjömanskyrkan Skagen”

Vi är mycket tacksamma för dina gåvor!