Bibelord

Psaltaren, 23 Psalmen.
En psalm skriven av David

DEN GODE HERDEN
HERREN är min herde, mig skall intet fattas, han låter mig vila på gröna ängar; han för mig till vatten där jag finner ro, han vederkvicker min själ; han leder mig på rätta vägar, för sitt namns skull. Om jag ock vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig; din käpp och stav, de trösta mig.Du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn; du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Godhet allenast och nåd skola följa mig i alla mina livsdagar, och jag skall åter få bo i HERRENS hus, evinnerligen. 


SINNESROBÖNEN


Här kan du hitta Dagens Bibelord vilka ofta uppdateras:
Svenska Kyrkan Vara
Taize´s Bibelläsningsplan
Tidningen Dagen