Aktuellt

Corona Pandemin påverkar verksamheten i Sjömanskyrkan.

Sjömanskyrkan har inte varit öppen under 2020.

Vigslar har avbokats, grupper av konfirmander, sällskap och bussturister har inte kunnat komma till kyrkan.

Tyvärr ser det just nu i januari 2021 dystert ut inför kommande vår-sommarsäsong.

Vi informerar er alla som längtar och vill komma till Skagen och Svenska Sjömanskyrkan att vi tyvärr inte kan ta emot dagliga besökare från ”trottoaren”.

Men det är möjligt för fiskare, sjöfolk och andra yrkesverksamma i Skagen, att i förväg kontakta Sjömanskyrkan för att komma in för t.ex. Kaffe & Fika, ljuständning och enskild andakt i kyrkorummet.

Kontaktperson Karin Nordman +45 24821429, Sjömanskyrkan +45 98442311

Vi kan dessvärre inte i nuläget ta emot bokningar för våren/sommaren 2021 på grund av de restriktioner som danska och svenska myndigheter utfärdat.

Vi följer utvecklingen och så snart det blir möjligt för resor till Danmark/Skagen och restriktionerna lättar kommer vi att meddela detta på vår hemsida och på Facebook.