Aktuellt

Festkvällen på Nimbus Öckerö 24 januari
Samlade in 107 000 SEK
Tack alla som bidragit!!
Gud Välsigne Er!
Åke Andreasson, ordförande i stiftelsen


Luciakvällen i Sjömanskyrkan
inbringade hela 18 000 svenska kronor.
Skagenborna fyllde hela kyrkan.
Luciatåget sjöng så vackert och stämningsfullt
de svenska luciasångerna med dansk accent.
Efteråt var det kaffe med dopp och lotterier
i församlingssalen. 
Stort tack till Gunnel och hennes medhjälpare!
Styrelsen


KOLLEKTCIRKULÄR