Aktuellt

Sjömanskyrkan har inte varit öppen under 2020 och inte heller i början av 2021.
Men nu hoppas vi på en förändring.
Sjömanskyrkan i Skagen öppnar så fort som danska myndigheter tillåter det.

Som det ser ut kan vi öppna igen, lördagen 24/4 kl 11 med servering utomhus.
Gudstjänst 25/4 kl 11, då sjömansprästen Ib Pihlblad predikar.

Preliminärt öppnar serveringen inomhus lördagen 6/5.
Då behövs Corona pass eller testbesked.

Sverigeklubben startar i igen från och med måndag 26/4.

Tanken är att kyrkan är öppen varje lördag under hela våren. Andra dagar kan tillkomma senare och annonseras då i Facebook. Öppethållandet kommer tillsvidare att skötas av volontärer, svenskar och danskar bosatta i Skagenområdet.

Kontaktpersoner under våren:
Karin Nordmann + 4540 146599, +4524 821429 (mobil)
Jennie Karlsson +4561 652220
Dick Höglund  +46 702 651516