Aktuellt

Basaren i Sjömanskyrkan
30 dec. inbringade hela 17 200 dkr dvs ca 25 000 svenska kronor + Swish . 
Stort tack till Gunnel och damerna i
Måndagsgruppen för ert mycket goda arbete!
Styrelsen 


Luciafirande i kyrkan
Fredag 13 dec
Efteråt kaffe i församlingssalen

Välkommen!

KOLLEKTCIRKULÄR