Ägare och Styrelse

Ägare för Svenska Sjömanskyrkan i Skagen är
Stiftelsen för kyrkliga Byggnader för Västkustfiskare i Utlandet.

Stiftelsen bildades 1949 och har till ändamål att förvärva, äga och förvalta fast egendom, lämplig till lokaler för det kyrkliga arbetet bland fiskare och sjömän i utlandet, vilka lokaler efter stiftelsens beprövande skola upplåtas för verksamhet, bedriven av Göteborgs Stiftsråd eller Svenska Kyrkans Styrelse.

Genom en överenskommelse som undertecknades i november 2010 överlämnar Svenska Kyrkan i Utlandet fastigheter och inventarier till stiftelsen.

Styrelse för stiftelsen är:
Åke Andreasson, ordförande
Erland Olsson
Mikael Axelsson
Stefan Linderås
Anders Antonsson
Dick Höglund