Jul och Nyårshälsning

Till Sjömanskyrkans vänner

Det här året, 2020, blev helt annorlunda än vi tänkt och planerat. Redan i mars fick vi börja stänga ner vår Sjömanskyrka. Och vare sig husmor, volontärer eller präster fick komma över till Skagen. Gunnel och några danska vänner kunde ändå vara i kyrkan och sköta om det viktigaste. 
Under augusti månad såg vi en ljusning. Stena Danica började trafikera lite mer regelbundet och vår sjömanspräst Ib Pihlblad, kunde, till vår glädje, åka över några helger, för att  ha vigslar och söndagsgudstjänster. Men snart stängdes allt ned igen då 
covid-19 återkom med kraft. Men vi är tacksamma att Sjömanskyrkans vänner i Skagen, har haft tillsyn och skött om kyrkan och gästhem under denna tid. 

Gunnel Pettersson, som lett arbetet, har ju haft en liten anställning, som vi och danska myndigheter har ansvarat för. Det har betytt väldigt mycket för oss. Men tiden går och i december i år, gick Gunnel i pension. Vi skulle väldigt gärna haft en fest för henne i kyrkan. Men det får bli vid ett senare tillfälle. Vi i styrelsen vill ändå, så här enkelt, tacka Gunnel för allt arbete som hon nedlagt under åren som gått. Och vi önskar förstås att Gunnel finns med oss i kyrkan fortsättningsvis, i andra funktioner.  

Nu kommer Karin Nordmann, som bor i Skagen, att ta ett visst ansvar för skötseln. Hon har redan ställt upp och stöttat oss på olika sätt, under de tio år som gått, sedan vår stiftelse tog över ansvaret och driften. Hon och andra som arbetar och tidvis bor i Skagen, finns också med i verksamheten, Dick Höglund m.fl. 

Sjömanskyrkans verksamhet är alltså fortfarande begränsad och den dagliga verksamheten ligger dessvärre nere. Men det finns ändå ljuspunkter. Det blev trots allt ett luciafirande i år i samarbete med Skagens Kirke. Där blev ett mycket uppskattat och välbesökt firande med luciatåg och sång under sedvanlig ledning av Jenny. 

Vi i styrelsen vill nu tacka er alla, för stöd och förböner, och vi hoppas och ber att det ljusnar något under det nya året. Och vi ber förstås om ekonomiskt stöd och förbön också under nästa år.

Kyrkans arbetsgrupp på Öckerö har under våren och hösten anordnat flera lotterier, till förmån för Sjömanskyrkan i Skagen. Det har inbringat en hel del pengar. Det arbetssättet kanske kan sprida sig till flera andra orter. Många människor, utanför vår inre krets, vill gärna stödja oss. Olika former av lotterier och insamlingar kan vara ett sätt. För mer information om detta kan du ringa Kicki Altby Andreasson 0735-134920.

God Jul och ett Gott Nytt År   

Önskar styrelsen
Åke Andreasson 
Ordförande

Bankgiro 689-3101    Swiss 1231791425