Information – året som gott

Sjömanskyrkan i Skagen  
En jul och nyårshälsning

Vi börjar ett nytt år, 2020, som vi hoppas kommer att bli ett bra år för oss i Sjömanskyrkan. De senaste två åren har vi gått med underskott ca 100 000 kronor. Men eftersom vi har ett sparkapital har vi kunnat balansera det hela. Det är den svenska kronkursen som är den huvudsakliga orsaken. Det har kostat 140-150 svenska kronor att köpa en dansk hundralapp.  Det har förstås gjort att vi fått färre besök från Sverige och därmed mindre intäkter. Men vi hoppas förstås på en vändning.

VIGSLAR
När det gäller vigslarna 2019 har vi också detta år haft problem med myndigheterna i Danmark. Men trots detta har vi ändå haft 17 vigslar under sommaren.

Men under hösten har Ib Pihlblad och undertecknad gått en kurs i Köpenhamn om dansk vigselrätt, som vi tror kommer att ge oss en stående vigselrätt under sommaren 2020. Det kommer troligtvis att leda till ännu fler vigslar och framför allt underlätta för vigselparen att i god tid kunna boka tid hos oss.

SOMMAREN 2019
Som husmor har Britta Hansson och Ulrika Karlsson arbetat med 14 präster/pastorer. Samt med ett trettiotal volontärer som bakat, städat, serverat och tagit emot gäster. Och i allt detta goda arbete har också vår ”allt i allo” Gunnel varit mycket engagerad, och hon har också ansvarat för ”Sverigegruppen” som samlats regelbundet i kyrkan. Vi är väldigt tacksamma och hoppas på en fin fortsättning också år 2020.  

MINNESGÅVOR
Under året som gått har vi fått en del minnesgåvor i sambandband med begravningar. Det betyder mycket för oss på många sätt. Inte endast ekonomiskt, utan vi ser i detta en stor kärlek till vår kyrka och arbetet i Skagen.

KRYSSNINGSFARTYG
Under ett par år har vi arbetat med ett projekt tillsammans med Dansk sjömansmission. Det kommer ju numera en hel del stora kryssningsfartyg. I somras kom det 46 fartyg till Skagen under sommarhalvåret och vi inbjuder särskilt besättningsmännen till sjömanskyrkan. Vi bjuder på fri wi-fi, kaffe och smörgås. En pastor från sjömansmissionen finns med och det blir många fina samtal och ibland andakter. På varje fartyg finns det flera hundra besättningsmän och 10-20 av dem, kan komma till gemenskapen i kyrkan där vi också delar ut biblar på olika språk.

Passagerna på fartygen kommer ofta, precis som andra turister, till kyrkorummet där präst/pastor berättar om kyrkan och leder in samtalet, via målningar och bilder, på evangeliet om Jesus.  Och inbjuder förstås också till sångkväll, andakt och gudstjänst.

RENOVERING
Som många av er sett har vi renoverat exteriören på kyrkan. Det har varit ett intensivt arbete. Finansieringen av detta har vår sjömanspräst Ib Pihlblad tillsammans med Dick Höglund, finanschef på Terntank, arbetat intensivt med. Nu är utsidan klar och man tänker fortsätta med en inre renovering. Man ska göra en översyn och en uppfräschning samt måla. Det arbetet planerar man påbörja under januari/februari och man tänker sig ha frivillig arbetskraft. Hör av er till Dick och Ib om detta om ni ev. kan ställa upp.

GÅVOR
Det behövs förstås en hel del pengar till denna inre renovering. Vi behöver ditt bidrag.  Sätt in en julgåva/nyårsgåva till detta, via bankgiro 689-3101, eller svischa 123 179 1425.

BASAR I SKAGEN
Vi har haft vår traditionsenliga basar i Sjömanskyrkan i slutet av november. Gunnel, tillsammans med Sverigegruppen, har hållit i förberedelserna och genomförandet. Många affärer och företag i Skagen har skänkt gåvor. Basaren inbringade hela 25 000 svenska kronor kr (+svisch). Vi tackar er alla för detta.

LUCIA
Den 13 december på kvällen var det traditionsenligt luciafirande i Sjömanskyrkan. Danska barn sjöng så stämningsfullt de svenska luciasångerna. Det hela leddes av Jenny och Gunnel tillsammans med medhjälpare. Åke Andreasson Efteråt blir det gemenskap, kaffe och lotterier.

SKAGENKYRKANS KVÄLL
Fredagen den 24 januari kl. 19 på Nimbus, Öckerö. Lotterier, kaffe, smörgås och musikunderhållning.
Lördagen den 29 februari SMU-gården, Donsö
Tack för att ni tänker och ber för vårt arbete i Sjömanskyrkan.

En God Jul och ett Gott Nytt År
Åke Andreasson, ordförande