Festkväll till förmån för Sjömanskyrkan

Festkväll till förmån för Sjömanskyrkan i Skagen
Välkommen till Nimbus, Öckerö, fredagen 24 januari, kl. 19